Медиатворчество 

Квалификация: «Журналист»


Программа включает:
 

Программа предусматривает изучение идеологии белорусского государства, государственной информационной политики и управления в сфере медиа, международного и национального права в области СМИ, журналистской этики и др. Значительное место в программе переподготовки отводится дисциплинам специальности, связанным с основными направлениями профессиональной деятельности журналиста, проблематикой СМИ, техникой и технологией производства медийной продукции, культурой речи журналиста, развитием и совершенствованием мастерства публициста.

Цель обучения:

Подготовка высококвалифицированных специалистов, занимающихся сбором, обработкой и распространением актуальной информации через каналы массовой коммуникации (печатные СМИ, радио, телевидение и др.).

Целевая аудитория:
  • лица, имеющие высшее образование;
  • руководители и работники средств массовой информации, имеющие высшее образование, но не имеющие диплома о профильном образовании в сфере осуществляемой деятельности.
  • студенты дневной формы получения образования 2-х последних курсов.
Сфера профессиональной деятельности:

печатные, электронные СМИ, информационные ресурсы онлайн, информационные агентства и т.п.

Перечень изучаемых дисциплин

Подробнее...

Продолжительность обучения:

заочная форма – 20 месяцев.

Прием документов:

до 20 января.

Зачисление

осуществляется на основе поданных документов.

Стоимость:

2 970 бел.рублей (оплата разбивается на шесть платежей).


Отзывы о программе

Вольга Горбач, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факультэта журналістыкі БДУ

Дысцыпліна «Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі», якую вывучаюць слухачы спецыяльнасці перападрыхтоўкі «Сродкі масавай інфармацыі», патрабуе ад выкладчыка практыка-арыентаванага выкладання. Сучасныя метады выкладання дазваляюць засвоіць курс хутка і даступна. Веданне мовы медыя сёння дапамагае арыентавацца ў разуменні моўнай нормы. Вывучэнне дысцыпліны не толькі ўзнаўляе навыкі і ўменні, якімі ўжо валодаюць слухачы, але і спрыяе засваенню новага моўнага матэрыялу, арыентаванага на айчынныя і сусветныя распрацоўкі. Праз аналіз розных жанраў журналісцкага тэксту слухачы вучацца не паўтараць памылкі, пісаць тэксты, павышаць якасць культуры маўлення, ствараць уласныя арыгінальныя публіцыстычныя творы, якія могуць быць надрукаваны ў СМІ. Акрамя гэтага, пад час навучання з’яўляецца канкрэтнае ўяўленне пра магчымасць выкарыстоўваць сучасныя веды ў новай прафесійнай дзейнасці. Пачаткам можа быць складанне рэкламнага тэксту, які дэталёва разбіраецца поруч з журналісцкімі матэрыяламі. Магчымасць атрымання яшчэ адной спецыяльнасці на сёння – гэта правільны выбар слухачоў факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі БДУ!